Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
April 24, 2010
Image Size
241 KB
Resolution
700×1101
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,939
Favourites
107 (who?)
Comments
76
Downloads
60
×
Alex_DARK Tux by ZenithOmocha Alex_DARK Tux by ZenithOmocha
I tried to design Alex's Prom Outfit...

But it became sooo OOC, I think. He looks like a devillllll. ~~~
Maybe it was affected by my emotions at the time too much hahaha... shot'd.

----

So, ~~~ this is the first OOC outfit for you, Alex-kun. ~ ;v;

---
[link](Alex's application form)
Add a Comment:
 
:iconnobuchan:
nobuchan Featured By Owner Jul 9, 2010
Madre mia qu bueno estaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Reply
:iconzenithomocha:
ZenithOmocha Featured By Owner Jul 10, 2010
Y-yup? 8D
Sorry but I can't understand what you said but I guess... well, thank you! XDD :hug:
Reply
:iconbluebutterfly251:
bluebutterfly251 Featured By Owner May 23, 2010  Student Traditional Artist
cool design for the tux! It made Alex super cool and mysterious.
Reply
:iconzenithomocha:
ZenithOmocha Featured By Owner May 23, 2010
*v* Thankie so much! :hug:
Reply
:iconjujupancakes:
Jujupancakes Featured By Owner May 18, 2010
That is...one awesome tux 8'D
Reply
:iconzenithomocha:
ZenithOmocha Featured By Owner May 19, 2010
Thankie so much! :D :hug:
Reply
:iconreka-chan:
reka-chan Featured By Owner Apr 27, 2010  Hobbyist Digital Artist
i emoooooooo alex is emo =v= -3

bộ ny nhn hơi bị...lng thng đ sis, nhưng m đẹp lắm v em thch tng đỏ-đen :D

tiếc l lỡ lm cho saii ght alex mất rồi orz ksdjhfkljhdkj [she may hate him but not me k <:u;;]
Reply
:iconzenithomocha:
ZenithOmocha Featured By Owner Apr 27, 2010
Ss cũng thấy n... lng thng lol. Đng ra th bỏ ci khăn thay bằng caravat hoặc ci g đ ngắn gọn hơn. Nhưng m nghĩ một hồi sao để nguyn vậy lun. ;v;
Alex c vẻ hợp với mu đỏ-đen. -v-

;v; ừa ss hiểu m... ;v;
Poor Alex anyway... otl. w-what will happen if he invites Saii for a dance at the ball I wonder... ;v; Chị em mnh lm 1 quả collab hnh hạ Alex ko? ;v;
Reply
:iconreka-chan:
reka-chan Featured By Owner Apr 27, 2010  Hobbyist Digital Artist
Khng sao khng sao, ăn mặc lng thng đang l mốt by giờ đ sis :D /brick'd Em vẫn thấy vậy l đẹp rồi, khỏi sửa <33

she'd insult and badmouthing about him until he gets away from her and then die because of heart breaking :rofl:
ấy từ từ đừng vội, thật ra em cũng chưa biết nữa, cũng c mấy người mời rồi nhưng em lỡ...từ chối hết [kể cả watt orz] nếu điều kiện cho php th em muốn collab với tất cả mọi người lun ; ^ ;
Reply
:iconzenithomocha:
ZenithOmocha Featured By Owner Apr 28, 2010
Sis chỉ tưởng tượng... Alex đang nhảy với ai đ th bị đạp ln khăn, t chồng chất người ny ln người khc như domino th thật l vui đ m... -v-

OMG sure sure poor Alex... otl.

;A; Vậy l em chưa nhận lời ai hết h? Dạo n bận rộn lắm phải hok? ;A;
Hok sao, chuyện hnh hạ Alex th ko lc ny cn c lc khc m. -w- Lc no rảnh rang ri th lm 1 ci collab với sis nha. :D Giờ th cố gắng tập trung để lc xong việc được thoải mi nh. :hug:
Reply
Add a Comment: